Lijst experts voor EAW

Het ECW heeft een lijst verzameld van bedrijven en personen die hebben aangegeven over de expertise te beschikken die genoemd wordt in de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). De lijst, die onderaan deze pagina als download wordt aangeboden, is bedoeld als keuzehulp om het makkelijker te maken voor gemeenten om een geschikte partij te vinden. Het is dus zeker niet zo dat je een partij van de lijst moet kiezen om in aanmerking te komen voor de regeling.

Op de lijst staan adviseurs en bureaus die aangeven kennis van en ervaring te hebben met data-analyse in de warmtetransitie, het ontsluiten en verwerken van de data die daarvoor nodig is met energietransitie-rekenmodellen (zoals Vesta MAIS) en het werken met de Leidraad. De adviseurs en bureaus hebben aangegeven voor welk expertisegebied zij over de benodigde expertise beschikken:

  • Interpreteren van de Startanalyse van de Leidraad;
  • Verrijken van Startanalyse met lokale data en opstellen van de transitievisie warmte;
  • Vertalen van de transitievisie warmte naar wijkuitvoeringsplannen.

De partijen die zich hebben aangemeld, hebben ons referentieprojecten en CV’s opgestuurd. Mocht je geïnteresseerd zijn in de documenten die partijen hebben aangeleverd, dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij de Helpdesk van het ECW. Geef hierbij aan van welke partijen je de documenten zou willen ontvangen, en dan zorgen wij dat je de documenten krijgt. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met de partijen zelf voor meer documentatie.

Download de lijst met adviseurs en bureaus

Aanmelden als adviseur

Heb jij of heeft jouw bureau de kennis en ervaring die we zoeken? Download dan het aanmeldformulier  en mail het naar het ECW. 

Cookie-instellingen