Extern Advies Warmtetransitie

Je kunt geen aanvraag meer indienen voor de regeling Extern Advies Warmtetransitie. Heb jij jouw aanvraag ingediend en ben je benieuwd hoe het proces verder verloopt? 

Bekijk de pagina proces na EAW aanvraag

Voor het ontwikkelen van een goede transitievisie warmte op basis van technisch-economische analyses en keuzes, en voor het vertalen van die visie naar uitvoeringsplannen per wijk, is veel specialistische kennis en kunde nodig. Niet alle gemeenten hebben die expertise zelf in huis. Daarom konden gemeenten sinds 1 juni 2020 gebruikmaken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Met deze regeling konden gemeenten een specifieke uitkering aanvragen voor het inkopen van externe expertise. Op deze pagina lees je meer over het beschikbare budget voor de regeling, de activiteiten waarvoor je de specifieke uitkering kunt aanvragen, de voorwaarden waaraan je aanvraag moet voldoen en de redenen voor afkeuring. 

Budget

De hoogte van de specifieke uitkering is een vaste bijdrage van €20.660 per gemeente. In 2020 is er in totaal €3.305.600 beschikbaar en in 2021 €4.028.700.

Voor welke activiteiten geldt de regeling?

De EAW regeling is bedoeld voor gemeenten die specialistische kennis en kunde willen inkopen. Gemeenten kunnen een specifieke uitkering aanvragen voor het laten uitvoeren van specifieke werkzaamheden gericht op:

 • het interpreteren van de Startanalyse van de Leidraad;
 • het verrijken van Startanalyse met lokale data en opstellen van de transitievisie warmte;
 • het vertalen van de transitievisie warmte naar uitvoeringsplannen.

Voorwaarden

De specifieke uitkering kan alleen toegekend worden, als de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden.

Die voorwaarden zijn:

 • het verleende bedrag wordt besteed aan de kosten die de gemeente aan derden verschuldigd is voor extern advies;
 • het verleende bedrag wordt niet besteed aan de verschuldigde omzetbelasting die voor het verlenen van het extern advies bij de gemeente in rekening wordt gebracht;
 • de gemeente wint het extern advies in voor 1 januari 2022;
 • de gemeente draagt er zorg voor dat over het ingewonnen extern advies een verslag wordt opgesteld en verstrekt dit verslag binnen vier weken na opstelling daarvan aan het Expertise Centrum Warmte;
 • de gemeente werkt mee aan een door de minister ingestelde evaluatie ten behoeve van kennisopbouw en -deling door het Expertise Centrum Warmte.

Redenen voor afwijzing

Een aanvraag voor een specifieke uitkering wordt geweigerd, als:

 • de aanvraag betrekking heeft op het inwinnen van extern advies voor andere activiteiten dan waarvoor de regeling bedoeld is;
 • het externe advies is ingewonnen vóór het indienen van de aanvraag;
 • op voorhand duidelijk is dat niet voldaan kan worden aan de voorwaarden.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.