De Leidraad

Het Rijk ondersteunt gemeenten met verschillende instrumenten, zodat zij goed onderbouwde Transitievisies Warmte en uitvoeringsplannen kunnen opstellen. De Leidraad is één van die instrumenten. Het instrument bestaat uit twee onderdelen: de Startanalyse, die is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), en de Handreiking voor lokale analyse van het Expertise Centrum Warmte (ECW).

1. de Startanalyse

Deze analyse is door het PBL gemaakt met het model Vesta MAIS. De Startanalyse is gemaakt op basis van landelijke data en biedt op buurtniveau voor vijf warmtestrategieën een eerste beeld van de technisch-economische gevolgen (zoals nationale kosten, energievraag, CO2 -reductie).

Op de pagina over de Startanalyse lees je hoe je de informatie uit de Startanalyse kunt bekijken én over de achtergronddocumenten die beschikbaar zijn over de Startanalyse.

 

2. Handreiking voor lokale analyse

Dit is een handreiking met tips en richtlijnen om gemeenten en modelmakers te ondersteunen bij het verrijken van de Startanalyse met lokale data - afkomstig van de gemeente en (lokale) stakeholders. Daarmee kan de gemeente recht doen aan de lokale situatie.

De Handreiking voor lokale analyse kun je downloaden of doorlezen in een PDF-viewer.

 


Op 15 oktober 2019 is de eerste versie van de Leidraad gebruiksklaar opgeleverd. Na de zomer van 2020 komt de geactualiseerde en uitgebreide Startanalyse van het PBL uit en zal de Handreiking voor lokale analyse in lijn hiermee aangepast zijn door het ECW. Gemeenten krijgen eerst minimaal twee weken de gelegenheid om de resultaten zelf te bekijken. Daarna is de informatie publiek toegankelijk. 

 

Cookie settings