Ronde van Nederland provincie Flevoland

522 keer bekeken

Start

2019-10-17 at 09:00

End

2019-10-17 at 13:00

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

Provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad

Deze bijeenkomst is al geweest. Wil je alsnog naar een bijeenkomst van de Ronde van Nederland? Kijk dan in de kalender welke provincies nog op de planning staan of bekijk het programma van de landelijke bijeenkomst op 12 december in Utrecht.

De bijeenkomst staat in het teken van de resultaten van de Leidraad als hulpmiddel voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de tweede uitvraag proeftuin aardgasvrije wijken voor gemeenten. Daarnaast zijn er inhoudelijke bijdragen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en zijn de accounthouders van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) aanwezig voor vragen. 

Programma

Uitgangspunten voor het programma zijn dat we de twee hoofdonderwerpen (Leidraad en tweede uitvraag proeftuinen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)) graag in samenhang willen toelichten. Ook willen we alle gemeenten in de gelegenheid stellen om alle informatie over beide onderwerpen tot zich te nemen.

08.45 uur        Inloop met koffie en thee
09.00 uur        Welkom en opening Job Fackeldey
09.15 uur        Overkoepelend verhaal (aanleiding, context, samenhang tussen 
                         Leidraad en Aanvraag proeftuinen) 
09.30 uur        Toelichting ECW en PBL over de Leidraad – onderdeel Startanalyse
10.30 uur        Koffie- en theepauze
10.45 uur        Vervolg Toelichting ECW over de Leidraad – Handreiking voor 
                         lokale analyse
11.15 uur        Ruimte voor vragen
11.30 uur        Toelichting PAW op Tweede uitvraag Proeftuinen 
12.30 uur        Afsluiting gedeputeerde
12.30 uur        Gezamenlijke lunch en mogelijkheid voor individuele vragen aan 
                         accounthouders PAW, NP RES, ECW-experts en VNG-medewerkers

 

Cookie settings